Digitalisoi. Oikein.

CDO Palvelut

Meiltä saat riippumattomat ja kokeneet tietojärjestelmä- ja liiketoiminta-asiantuntijat auttamaan niin suurissa kuin pienissäkin digitalisoinnin tarpeissa. On hyvä muistaa, että hankkeen valmisteluvaiheessa on parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa onnistumiseen. Jos tämä mahdollisuus hukataan, kustannukset todennäköisesti kasvavat eikä lopputulos ole toivottu. Kokemuksemme kautta uskallamme tarttua vaikeisiinkin tilanteisiin ja osaamme ohjata myös kriisiprojektit oikeille raiteille ja tuloksekkaasti maaliin.

Palvelumallimme on vaivaton, avoin ja tuloksia tuottava vaihtoehto, kaikkea kun ei kannata opetella ja tehdä itse - tai oman toimen ohella. Kaikki viisauskaan ei välttämättä asu oman organisaation sisällä ja innovaation siemen voi kasvaa paljon hedelmällisemmin, jos se saa ravinteita ulkomaailmasta.

Käytä hyväksesi laaja-alainen kokemuksemme eri toimialoista ja projekteista. Erityisesti määräaikaista tai osa-aikaista tarvetta varten on turvallista ja helppoa hankkia osaaminen standardit ja menetelmät tuntevan palvelutoimittajan taholta.

Miksi CDO on ylivertainen?

  • Jatkuvien tietojärjestelmäkulujen hallinta paranee
  • Tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyö tehostuu
  • Hyödyllisimmät hankkeet saadaan tuotantoon
  • Projektikulttuuri sekä muutosjohtaminen vahvistuvat
  • Toteutuksen läpimenoajat lyhenevät

Nykytila-analyysi ja kuntotesti

Tiivis raportti ja toimenpide-ehdotukset.

Vaatimusmäärittely ja markkinakartoitus

Markkinakäsitys sopivista ratkaisuista.

Järjestelmien valinta ja kilpailutus

Toimiva ja kokonaistaloudellinen järjestelmävalinta.

Toimitussopimusten hallinta

Toimivat ja tilaajaa suojaavat sopimusehdot

Projektien johtaminen ja projektipäällikkötehtävät

Tuloksellinen projektinjohtokulttuuri sekä projektien keston ja kustannusten minimointi.

CDO Palvelut jatkuvana palveluna

Digitaalisuuden optimaalinen hyödyntäminen, digitaalistrategia ja aktiivinen kumppanuus.