Digitalisoi. Oikein.

Tarvitsetko luotettavan kumppanin digitalisoinnin toteutukseen?

CDO yhteistyön ytimessä

Liiketoimintajohdolle kohdennettujen haastatteluiden mukaan teknologiaan tulee panostaa ja siitä tulee saada hyödyt irti. Olemme mukana globaalissa kilpailussa, jossa aina joku jossain tekee ja toteuttaa halvemmalla. Yhteinen mahdollisuutemme on tehdä asioita uudella tavalla ja paremmin.

Digitalisoi. Oikein.

Tutkimusten mukaan kasvusta ja kilpailukyvyn parantamisesta kaksi kolmasosaa saavutetaan teknologiainvestoinneilla. Viimeistään nyt on selvää, että tietojärjestelmien ja informaation hyödyntäminen ovat organisaation keskeinen omaisuus ja kilpailutekijä. Siksi on tärkeää käynnistää oikeat digitalisointiprojektit, toteutettava ne tuloksekkaasti sekä karsittava pois tehottomat järjestelmät. Oikein.

Saavuta ja seuraa tuloksia

Tietojärjestelmien tulee toimia ja niitä tulee käyttää tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Niiden käyttö tulee sisäistää tarkoituksenmukaisella tavalla osaksi kaikkia työtehtäviä ja niitä tukemaan tulee saada laadukkaat toimittajapalvelut. Ylläpidolle, kehittämiselle ja toimittajayhteistyölle on asetettava strategia ja konkreettiset tavoitteet – tuloksia on myös seurattava.

Tarvitsetko luotettavan kumppanin ERP-projektin toteutukseen?
Miten digitalisointi voi parhaiten tukea liiketoimintasi kasvua?
Saavuttavatko tietojärjestelmät niille asetetut tavoitteet?
Miten toimiva toiminnanohjausjärjestelmä voi parantaa liiketoimintaprosesseja?
Haluatko kehittämiseen riippumatonta näkemystä organisaation ulkopuolelta?
Miten voit tehostaa organisaation toimintaa toiminnanohjausjärjestelmän avulla?
Kaipaako projektisi organisoijaa ja kokenutta projektipäällikköä?
Onko organisaatiosi arvoa tuottava tieto saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan?
Onko taloushallinnon toiminnot aidosti digitaalisia?
Ovatko tietojärjestelmiin kohdistetut vaatimukset priorisoitu oikein?
Venyvätkö projektien aikataulut ja hallitsetko riskit?
Kaipaako toiminnanohjausjärjestelmäsi päivityksen 2020-luvun moderniin maailmaan?
Onko projektipäällikkötarve määräaikainen?
Mitä tarpeitasi vastaavia valmiita ratkaisuita markkinoilla löytyy?

Chief Digital Officer

Chief Digital Officer on henkilö, jolla on vankka teknologia- ja järjestelmäosaaminen sekä liiketoiminnan ymmärrys ja kyky yhdistää nämä tuottaviksi kehitystoimenpiteiksi.

Ota yhteyttä