Digitalisoi. Oikein.

Tarvitsetko luotettavan kumppanin digitalisoinnin toteutukseen?

CDO yhteistyön ytimessä

Liiketoimintajohdolle kohdennettujen haastatteluiden mukaan teknologiaan tulee panostaa ja siitä tulee saada hyödyt irti. Olemme mukana globaalissa kilpailussa, jossa aina joku jossain tekee ja toteuttaa halvemmalla. Yhteinen mahdollisuutemme on tehdä asioita uudella tavalla ja paremmin.

Digitalisoi. Oikein.

Tutkimusten mukaan kasvusta ja kilpailukyvyn parantamisesta kaksi kolmasosaa saavutetaan teknologiainvestoinneilla. Viimeistään nyt on selvää, että tietojärjestelmien ja informaation hyödyntäminen ovat organisaation keskeinen omaisuus ja kilpailutekijä. Siksi on tärkeää käynnistää oikeat digitalisointiprojektit, toteutettava ne tuloksekkaasti sekä karsittava pois tehottomat järjestelmät. Oikein.

Saavuta ja seuraa tuloksia

Tietojärjestelmien tulee toimia ja niitä tulee käyttää tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Niiden käyttö tulee sisäistää tarkoituksenmukaisella tavalla osaksi kaikkia työtehtäviä ja niitä tukemaan tulee saada laadukkaat toimittajapalvelut. Ylläpidolle, kehittämiselle ja toimittajayhteistyölle on asetettava strategia ja konkreettiset tavoitteet – tuloksia on myös seurattava.

Ovatko tietojärjestelmiin kohdistetut vaatimukset priorisoitu oikein?
Miten digitalisointi voi parhaiten tukea liiketoimintasi kasvua?
Tarvitsetko luotettavan kumppanin ERP-projektin toteutukseen?
Onko projektipäällikkötarve määräaikainen?
Miten toimiva toiminnanohjausjärjestelmä voi parantaa liiketoimintaprosesseja?
Kaipaako projektisi organisoijaa ja kokenutta projektipäällikköä?
Saavuttavatko tietojärjestelmät niille asetetut tavoitteet?
Ovatko taloushallinnon toiminnot aidosti digitaalisia?
Haluatko kehittämiseen riippumatonta näkemystä organisaation ulkopuolelta?
Miten voit tehostaa organisaation toimintaa toiminnanohjausjärjestelmän avulla?
Venyvätkö projektien aikataulut ja hallitsetko riskit?
Mitä tarpeitasi vastaavia valmiita ratkaisuja markkinoilta löytyy?
Kaipaako toiminnanohjausjärjestelmäsi päivityksen 2020-luvun moderniin maailmaan?
Onko organisaatiosi arvoa tuottava tieto saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan?

Chief Digital Officer

Chief Digital Officer on henkilö, jolla on vankka teknologia- ja järjestelmäosaaminen sekä liiketoiminnan ymmärrys ja kyky yhdistää nämä tuottaviksi kehitystoimenpiteiksi.

Ota yhteyttä