Digitalisoi. Oikein.

Tarvitsetko luotettavan kumppanin digitalisoinnin toteutukseen?

CDO yhteistyön ytimessä

Liiketoimintajohdolle kohdennettujen haastatteluiden mukaan teknologiaan tulee panostaa ja siitä tulee saada hyödyt irti. Olemme mukana globaalissa kilpailussa, jossa aina joku jossain tekee ja toteuttaa halvemmalla. Yhteinen mahdollisuutemme on tehdä asioita uudella tavalla ja paremmin.

Digitalisoi. Oikein.

Tutkimusten mukaan kasvusta ja kilpailukyvyn parantamisesta kaksi kolmasosaa saavutetaan teknologiainvestoinneilla. Viimeistään nyt on selvää, että tietojärjestelmien ja informaation hyödyntäminen ovat organisaation keskeinen omaisuus ja kilpailutekijä. Siksi on tärkeää käynnistää oikeat digitalisointiprojektit, toteutettava ne tuloksekkaasti sekä karsittava pois tehottomat järjestelmät. Oikein.

Saavuta ja seuraa tuloksia

Tietojärjestelmien tulee toimia ja niitä tulee käyttää tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Niiden käyttö tulee sisäistää tarkoituksenmukaisella tavalla osaksi kaikkia työtehtäviä ja niitä tukemaan tulee saada laadukkaat toimittajapalvelut. Ylläpidolle, kehittämiselle ja toimittajayhteistyölle on asetettava strategia ja konkreettiset tavoitteet – tuloksia on myös seurattava.

Miten tietojärjestelmäpalvelut tulisi organisoida?
Kaipaako tietojärjestelmäympäristösi hallittavuutta ja kehityssuunnitelmaa?
Mitä tarpeitasi vastaavia valmiita ratkaisuita markkinoilla löytyy?
Saavuttavatko tietojärjestelmäprojektit niille asetetut tavoitteet?
Haluatko kehittämiseen riippumatonta näkemystä organisaation ulkopuolelta?
Ovatko tietojärjestelmiin kohdistetut vaatimukset priorisoitu oikein?
Miten voit tehostaa organisaation toimintaa tietojärjestelmien tukemana?
Venyvätkö projektien aikataulut ja hallitsetko riskit?
Miten optimoidaan operatiivisia tietojärjestelmäkustannuksia?
Tarvitsetko luotettavan kumppanin digitalisoinnin toteutukseen?
Miten priorisoit laatuun, kestoon ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet oikein?
Kaipaako projektisi organisoijaa ja kokenutta projektipäällikköä?
Miten toimivat tietojärjestelmät voivat parantaa asiakaskokemusta?
Miten digitalisointi voi parhaiten tukea liiketoimintasi kasvua?
Onko projektipäällikkötarve määräaikainen?

Chief Digital Officer

Chief Digital Officer on henkilö, jolla on vankka teknologia- ja järjestelmäosaaminen sekä liiketoiminnan ymmärrys ja kyky yhdistää nämä tuottaviksi kehitystoimenpiteiksi.

Ota yhteyttä