Avaimet onnistuneeseen ERP-projektiin, osa 2: Työntekijät

Joel Helin

Työntekijöiden rutiininomaista ja jatkuvaa datan syöttämistä toiminnanohjausjärjestelmään tulisi välttää ja aikaansaada sen sijaan tehokkaita ja toimivia järjestelmäprosesseja, käyttöliittymiä ja integraatioita. Tehokas digitalisaatio nähdään usein myös negatiivisena ja pelottavanakin asiana, joka korvaa työntekijän roolin organisaatiossa. Moni rutiinitehtävä voidaan kuitenkin korvata toimivilla järjestelmillä ja useimmiten järjestelmät tekevät tämän paremmin – vältetään virheitä, asiat tapahtuvat reaaliaikaisesti 24/7, saavutetaan kustannussäästöjä, jne.

Toimivien järjestelmien merkittävistä eduista huolimatta, ihmiset ovat kuitenkin edelleen keskiössä eivätkä järjestelmät. Puhuttaessa uusista teknologioista ja kuunnellessa järjestelmämyyjien webinaareja, saa nopeasti käsityksen, että järjestelmät pystyvät tekemään jo kaiken. Näin ei kuitenkaan ole vaan ihmisen rooli on kaikki kaikessa. Tämän vuoksi ihmisen ja järjestelmän saumaton yhteistyö on paras tapa rakentaa toimivia digitaalisia prosesseja.

Mikä on työntekijän rooli manuaalisten tehtävien kadotessa? Olemme nähneet monissa projekteissa, että järjestelmät muuttavat työntekijän roolia arvoa tuottavaan malliin eivätkä suoranaisesti korvaa työntekijän arvokasta työpanosta. Päinvastoin. Työntekijän uusi rooli keskittyy esimerkiksi analysointiin, asiakaspalveluun ja asioiden kehittämiseen. Eli organisaation kannalta katsottuna työntekijät keskittyvät liiketoiminta-arvon tuottamiseen eivätkä käytä enää aikaa manuaalisiin suorittaviin työtehtäviin. Olemme myös huomanneet, että monien työntekijöiden työhyvinvointi paranee digitaalisten uudistusten myötä ja työ koetaan entistä merkityksellisemmäksi. Loppujen lopuksi digitaalisen muutosprojektin onnistumisen myötä sekä työntekijät että liiketoiminta kiittävät.

Työntekijöiden roolin muuttuminen digitaalisessa loikassa ei kuitenkaan tapahdu sormia napsauttamalla vaan edellyttää huomattavaa muutosjohtamista liiketoimintaprosesseissa. Monesti digitaalinen muutos tuo monenlaista vastarintaa ja uusi järjestelmä koetaan vihollisena. Näin ei kuitenkaan ole vaan johdon, järjestelmien ja työntekijöiden pitäisi yhdistää voimansa toimivassa liiketoimintaprosesseissa. Tässä muutoksessa ulkoisen asiantuntijan tarve on huomattava, sillä objektiivisen ja ammattitaitoisen näkökulman tuominen ihmisten, prosessien ja järjestelmien keskelle on ensisijaisen tärkeää. Käytämme nykyään paljolti valmennus näkökulmaa digitaalisissa muutosprojekteissa auttamaan ihmisten, järjestelmien ja prosessien sujuvan yhteistyön luomiseksi. Valmennusajattelu juontaa juurensa urheilun puolelta ja on ollut erittäin toimiva malli muutosprojekteissa, joissa kaikkien osapuolien kuunteleminen, tukeminen ja auttaminen korostuvat maksimaallisen liiketoiminta-arvon saamiseksi.

Miten sitouttaa organisaatio mukaan digitaalisessa muutoksessa?

CDO Palvelut on digitaalisten muutosprojektin riippumaton asiantuntijaorganisaatio. Meillä on vahva kokemus monenlaisista digitaalisista projekteista erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Keskitymme kehittämään asiakkaidemme liiketoimintaa prosessilähtöisesti ottaen huomioon liiketoimintastrategian, ihmiset ja järjestelmät. Me emme ole vain järjestelmäkonsultteja tai prosessikonsultteja vaan näiden yhdistelmä. Autamme rakentamaan kestävää digitaalista muutosta sukeltamalla organisaationne sisälle haastamalla nykyiset prosessit, valmentaen työntekijät digitaaliseen maailmaan ja ennen kaikkea auttamaan oikeiden järjestelmien hyödyntämisessä parhaan liiketoiminta-arvon saavuttamiseksi.

Digitalisoi. Oikein.