CDO Palvelut – Mitä me olemme?

Joel Helin

Digitaalisuus ei ole pelkästään uusi moderni kilpailuetu vaan monilla aloilla jo elinehto markkinoilla säilymisen edellytyksenä. IT:n ja teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa on kuitenkin monesti erittäin haastavaa. Marnewick ym. (2017) mukaan vain 29 % IT-projekteista onnistuivat saavuttamaan niiden tavoitteet eli 71 % IT-projekteista eivät onnistu syystä tai toisesta. Eli budjetit menevät yli, aikataulut pettävät tai liiketoiminnallisia hyötyjä ei saavuteta. Tämä ei ole kenellekään alan ihmiselle varsinainen yllätys vaan valitettavasti monet ovat nähneet enemmän tai vähemmän epäonnistuneita IT-projekteja. Jokaisessa epäonnistuneessa projektissa on omat syynsä, mutta yleisin yksittäinen epäonnistumisen syy on asiantuntemus. Projekteista löytyy kyllä huippuasiantuntijoita asiakkaan liiketoiminnasta ja toimittajan tuotteista. He kaikki ovat oman alansa huippuja, mutta he eivät ole digitaalisten muutosprojektien huippuammattilaisia. Me olemme riippumattomia digitaalisten muutosprojektien huippuasiantuntijoita!

Meillä on vuosien kokemus IT-kehitysprojektien menestyksellisestä läpiviennistä ja olemme auttaneet monia organisaatioita siirtymään 2020-luvun moderniin digitaaliseen maailmaan. On kaikkien osapuolten etu hankkia osaaminen standardit ja menetelmät tuntevilta asiantuntijoilta, sillä kaikkea kun ei kannata opetella ja tehdä itse oman toimen ohella. Tavoitteiden saavuttaminen on huomattavasti helpompaa ja halvempaa, kun panostetaan heti alusta alkaen ammattilaisten osaamiseen digitaalisten muutosprojektein läpiviennissä. Meille liiketoimintahyötyjen saavuttaminen digitalisaatio projekteissa on meidän ydinliiketoimintaamme. Pystymme tarjoamaan digitaalisten liiketoimintaprosessien huippuasiantuntemusta kaikilta yrityksen osa-alueilta aina kirjanpidosta valmistukseen.

Lupauksemme

  • Riippumattomuus tarkoittaa meille, että emme koskaan edusta toimittajia tai heidän tuotteitaan. Eli me annamme aina asiakkaalle objektiivisen näkökulman, johon ei sisälly myyntikomissioiden tavoittelua tuotelisensseistä. Tämän päivän konsultointiorganisaatiot ovat yksi toisensa jälkeen tuote-edustajia kuka millekin tuotteelle ja tietenkin heidän liiketoimintaansa kuuluu tarjota edustamiaan tuotteitaan asiakkaalle, oli sitten asiakkaan tarve minkälainen tahansa. Tämä ei ole meidän tapamme palvella asiakasta.
  • Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että olemme valmiita uimaan syvälle asiakkaan prosesseihin emmekä tarjoa asiakkaalle valmiiksi suunniteltua konseptia vaan mukaudumme jokaisen asiakkaan tarpeisiin parhailla mahdollisilla menetelmillä. Eri liiketoiminta-aloilla ja eri kokoisilla yrityksillä on täysin erilaisia tarpeita, minkä vuoksi käytämme aina asiakkaalle sovellettua tapaa projektin onnistuneessa läpiviennissä.
  • Ammattitaito on ylpeydenaihe, jota olemme valmiita vaalimaan ainutlaatuisella CDO laatutakuulla. Meille kokemus ja jatkuva oppiminen ovat itsestäänselvyyksiä ja tämän vuoksi uskallamme tarjota asiakkaalle mahdollisuuden repiä laskumme, jos emme saavuta tuloksia.
  • Konkreettiset tulokset ovat niitä asioita, joilla asiakas saavuttaa oikeaa lisäarvoa liiketoimintaan. Emme pelkästään neuvo asiakasta vaan olemme myös valmiita pistämään ’kädet saveen’ tuloksien saavuttamiseksi. Meidän mukanaolomme projektissa takaa oikeiden konkreettisten tuloksien syntymisen asiakkaalle.

Mitä me emme sitten ole?

Ohjelmistotoimittajia

Toimittajan intressi on aina eri kuin asiakkaan intressi. Toimittaja pyrkii maksimoimaan ohjelmistotuotteen lisenssitulot, kun taas asiakkaan intressinä on tehostaa omaa liiketoimintaa järjestelmän avulla niin paljon kuin mahdollista. Ohjelmistotoimittajan ’lääke’ asiakkaan ongelmaan on uuden järjestelmän, moduulin tai toiminnallisuuden tarjoaminen, mikä nostaa asiakkaan maksamaa jatkuvaa palvelumaksua. Ennen vanhaan kaikki järjestelmät räätälöitiin asiakkaalle ja toimittajan rooli oli olla hyvin syvällä mukana asiakkaan prosesseissa. Tämän päivän ohjelmistotoimittaja keskittyy nimenomaan toimittamaan edustamansa tuotteen mahdollisimman nopeasti ja tarjoamalla asiantuntemusta omasta järjestelmästään eikä niinkään liiketoimintaprosesseista. Ohjelmistotoimittajat toimivat aivan oikein ja parhaalla mahdollisella tavalla edustamaansa yritystä ja tuotetta kohtaan, mutta asiakkaan on ymmärrettävä oma merkittävä kasvanut vastuunsa näissä projekteissa. Tähän kuuluu teknisten päätösten tekeminen, liiketoimintaprosessien uudelleen määrittely, konfigurointi, raportointi, migraatiot, integroiminen ja vaikka mitä muuta vielä… Tähän ulkoinen riippumaton asiantuntija apu liiketoimintaprosesseista ja IT:stä on eduksi niin asiakkaan kuin toimittajan kannalta koko projektin onnistumisessa.

Mikä tahansa konsulttitalo

Tänä päivänä sanat ’konsultti’ tai ’liikkeenjohdon konsultti’ ovat kokeneet valtavan inflaation. Konsultointia toki tehdään todella paljon, mutta lähes jokainen on nykyään nimikkeeltään konsultti. Konsultti lähtökohtaisesti neuvoo asiakasta tekemään tietyllä tavalla eikä konsultin tarvitse ottaa vastuuta lopputuloksesta. Konsultit ovat erittäin tärkeä osa yritysten menestymistä ja niiden asiantuntemusta tarvitaan monissa asioissa hyvin paljon. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointipalveluita, mutta meidän ideanamme ei ole pelkästään neuvoa vaan oikeasti tehdä konkreettisia tuloksia pitkällä tähtäimellä. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Haluamme tarjota asiakkaallemme parhaita käytänteitä ja neuvoja, mutta sen lisäksi olemme valmiita tekemään yhdessä asiakkaan kanssa näitä muutoksia kohti parempaa tulevaisuutta. Tulemme osaksi asiakkaan organisaatiota ja prosesseja muutosprojektin ajaksi emmekä neuvo etäältä asiakasta tuntematta heidän organisaatiotaan ja prosessejaan. Lisäksi koko ideologiamme perustuu digitalisaation ympärille, joten kaikki tekemämme projektit ovat IT-projekteja. Teknistä IT-slangia puhuva IT-konsulttitalo emme kuitenkaan ole vaan meidän päätehtävämme on auttaa liiketoimintaa hyödyntämään IT-ratkaisuja parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakas itse

Kuten edellä olette lukeneet, yksi pääarvoistamme on asiakaslähtöisyys ja me haluamme sukeltaa syvälle asiakkaan prosesseja, jotta voimme tarjota juuri oikeanlaista apua. Kuitenkin on hyvä muistaa, että tarjoamme asiakkaalle määräaikaista apua emmekä tule asiakkaalle tekemään heidän päivittäistä työtään. Tulemme muutosprojekteihin rakentamaan tai suunnittelemaan asiakkaalle parhaita mahdollisia käytänteitä päivittäiseen työhön. Tässä päivittäisessä työssä asiakas on itse paras asiantuntija eli emme tule korvaamaan asiakkaan omaa henkilökuntaa vaan vapautamme asiakkaan oman henkilökunnan päivittäiseen liiketoimintaan tukemalla muutosprojektissa. Muutosprojektiin asiakkaamme saa parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja objektiivisen näkökulman, mitä oman organisaation sisältä on vaikeaa löytää.

Me autamme yrityksesi onnistumaan digitalisaation läpiviennissä! Ota yhteyttä niin keskustellaan yhteistyöstä lisää.

Marnewick, C., Erasmus, W., Joseph, N. (2017). The symbiosis between information system project complexity and information systen project success. AOSIS, Cape Town