Kolme kulmakiveä digitaaliseen murrokseen energia-alalla

Joel Helin

Energia-alalla digitaalisen arvon luomisen tarve on suurempaa kuin koskaan. Energiatoimiala on laaja termi, minkä alle sijoittuu energian siirtoon, myyntiin ja tuotantoon erikoistuvia organisaatioita sekä merkittävä määrä muita urakointi- ja palveluorganisaatioita. Energia-alaa yhdistää vahva regulaatio, jonka säädökset ovat täytettävä.

Kilpailu on koventunut, mikä näkyy lisäarvopalveluiden lisääntymisenä ja asiakaslähtöisenä liiketoimintana. Digitaalisuuden tuomat hyödyt ovat kiistattomat myöskin energia-alalla, mutta esimerkiksi menestyksellinen projektienhallinta, asiakaslähtöinen liiketoiminta, älykkäät energiaratkaisut, sidosryhmäyhteistyö ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaativat merkittäviä digitaalisia panostuksia.

Pilvi

Digitaaliset liiketoimintamallit ja dataan pohjautuva päätöksenteko asettavat vaatimuksia järjestelmäarkkitehtuurille. Verkkotietojärjestelmät, asiakastietojärjestelmät, luentajärjestelmät ja energian mittaustiedon hallintajärjestelmät ovat keskeisiä. Toiminnanohjauksen sydän rakentuu ERP-järjestelmään, joka kerää ja hallitsee reaaliaikaisesti talouteen, projekteihin ja logistiikkaan liittyvää dataa eri liiketoimintaprosesseista. Modernit järjestelmäratkaisut pohjautuvat pilviympäristöihin ja ne ovat rakennettu jatkuvasti päivittyviksi standardeiksi tuotteiksi. Muutos asiakaskohtaisesti räätälöidyistä on-premise järjestelmistä on merkittävä digitaalinen muutosprojekti. Integroitunut järjestelmäkokonaisuus käsittää kaikkien osajärjestelmien saumattoman toiminnan. Tämän kokonaisuuden hallinta on ensiaskel digitaalisten liiketoimintaprosessien rakentamisessa. Ratkaisut: ERP-alustat, Integraatioalustat, verkkotietojärjestelmät, mittaustiedon hallintaratkaisut, asiakastietojärjestelmät, pilviteknologia.

Tiedolla johtaminen

Digitaalisen murroksen yhtenä pääajurina toimii tarve saada oikeaa tietoa oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja oikeille henkilöille tietoturvallisesti. Muun muassa investointiprojektien, käyttöomaisuuden, energialuennan, mittaustiedon ja asiakastiedon hallinta ja analysointi vaatii dataa, jota tulee muuntaa informaatioksi. Regulaatio energia-alalla jo itsessään vaatii paljon. Datan kerääminen edellyttää järjestelmiä, jotka tulee olla käytettäviä ja luotettavia automatiikkaa ja kontrollia unohtamatta. Datan muuntaminen informaatioksi tulee tapahtua nykyaikaisia raportointiratkaisuja hyödyntäen (Dashboardit, graafiset kaaviot, Excel, KPI-mittarit). Raportointi nojaa aina historiadataan, mutta yhä enemmän pyritään siirtymään ennustamiseen. Ennusteet auttavat ennakoimaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja ohjaamaan päätöksentekoa reaktiivisesta proaktiiviseksi.  Ratkaisut: järjestelmäkehitys, integraatiokehitys, raportointiratkaisut, käyttöliittymäkehitys, tekoäly, master datan hallinta, tietovarasto, dokumenttienhallinta, IoT.

Tehokkuus ja automaatio

Energia-alalla korostuu vahva regulaatio ja julkisen sektorin tausta, jolloin kehityksen ykkösprioriteettina ei ole aina ollut asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus tai maksimaalliseen automaatio. Prioriteetit ovat muuttuneet ja energia-alalla tehdään parhaillaan valtavaa tehokkuusloikkaa unohtamatta kuitenkaan kontrollia, regulaatiota ja pitkäjänteisyyttä. Digitaalinen end-to-end liiketoimintaprosessi kehitys on elintärkeää. Järjestelmäkentässä on paljon tietojärjestelmiä erilaisiin erityistoimintoihin, prosessit ovat usein siiloutuneet ja sidosryhmäyhteistyö on lisääntynyt merkittävästi. Ratkaisut: prosessimallinnus, koneoppiminen, ohjelmistorobotiikka, järjestelmäkehitys, integraatiokehitys.

Digitaalinen murros ei ole yksi jättimäinen räjähdys vaan kehityspolku, jossa on paljon pieniä muutoksia!